Battle Rope Anchors

En essä om Fathia Mohidins konstnärsskap av konstnären Santiago Mostyn.

_DSF2306Detalj ur Chop Chop Corporal, 2020.

Det första som möter dig är lukten: en släpande, dimmig, kemisk doft av industrigummi som lindar sig runt dig och leder dig in. Sedan hörs ljudet: vitt brus till en början, från något som kan vara en fabrik; lågt, rytmiskt bankande som bygger upp ett crescendo; dunkandet av stål som ekar på nedslagen; någon andas ut, utmattad.

I klungor genom rummet finns betongcylindrar täckta med utskjutande delar: trubbiga avgjutningar av träningsrullar som liknar formen på en särskild typ av sovjetisk mina. Glasankare, vassa i kanterna, är reglade på väggarna och väntar på att bli gängade med rep. Är detta ett rum för bestraffning eller prestationshöjning? Allt som saknas är en kropp – och vi hemsöks av dess frånvaro.

_DSF2575Chop Chop Corporal, 2020.

Fathia Mohidin beskriver sin performativa forskningspraktik som inriktad på upplevelsen av den svarta kvinnokroppen inom ett kapitalistiskt system. Hennes praktik kan tolkas som en form av ”kroppslig läskunnighet”, där linjer dras mellan idéerna om en produktiv arbetskraft, användningen av idrott för att kontrollera massorna och arvet från den kommodifierade svarta kroppen i slaveri.

”Det dagliga förtrycket i att osynliggöras eller attackeras, vare sig det är fysiskt eller verbalt, för att vara synlig, nöter ner en kropp”, skriver Claudia Rankine, och Mohidins installationer vittnar om följderna av detta dagliga förtryck. Men idén om prestation är inverterad; det finns inget skådespel för oss att konsumera, ingen att stirra på utom oss själva. Rummet gör anspråk på rätten till otydlighet, och verket blir i stället en arkitektonisk, och historisk, meditation över dessa rum utformade för fysisk prestationshöjning.

_DSF2650Roll Deep, 2020.

Det svarta motståndet får flera betydelser här. Gruppträning såsom den manifesteras i denna del av världen bär på ett arv från den fascistiska eran då idrott användes som ett medel för att kontrollera massorna och bygga en känsla av idealiserad nationell identitet. Och det är ingen överraskning att, även i dag, närvaron av en stark svart kropp i ett rum för fysisk prestationshöjning registreras som ett hot. (Trampkvarnen populariserades, som bekant, i jamaicanska fängelser under frigörelsetiden, 1834–1838, som en ny och effektiv tortyrteknik. Slavar, och senare även fångar, tvingades ”dansa” på trampkvarnen samtidigt som de höll sig i ett räcke ovanför.)

Gymmet innebär dessutom en prestation av manuellt arbete, i en värld där manuellt arbete har försvunnit ur sikte. I sin essä Aerobic Sisyphus and the Suburbanized Psyche frågar Rebecca Solnit: ”Vad är egentligen naturen hos omvandlingen där maskiner pumpar vårt vatten nu men vi går till andra maskiner för att delta i pumpningen, inte för vattnets skull utan för våra kroppars skull, kroppar som teoretiskt befrias av maskinteknologi?”

Fathia Mohidin tar detta laddade rum och förstorar det, abstraherar objekten till ren form och fyller oss med hela närvaron – lukten och ljudet och platsen – av dessa dolda konflikter.

_DSF2870KIN, 2020.