2022; Sara Ekholm Eriksson & Simon Wadsted

2022 års stipendiater avslöjades idag på Manilla, Stockholm. De presenteras med en omfattande utställning på Bonniers Konsthall 30 nov – 15 jan 2023.    

MBD-226047aSimon Wadsted och Sara Ekholm Eriksson. Foto: Christofer Dracke

Sara Ekholm Eriksson och Simon Wadsted tilldelas 2022 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium. Vi gratulerar konstnärerna Sara Ekholm Eriksson och Simon Wadsted som har tilldelats 2022 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium. De erhåller en prissumma om 100 000 kr vardera. Stipendiaterna presenteras i en omfattande utställning på Bonniers Konsthall 30 nov – 15 jan 2023.  

Maria Bonnier Dahlins stiftelse delar årligen ut stipendium till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. Stiftelsen grundades 1985 av Jeanette Bonnier (1934–2016) till minne av hennes dotter Maria som omkom i en bilolycka, endast 20 år gammal. Maria studerade till arkitekt på Columbia University i New York och rörde sig i en krets av unga konstnärer. Maria Bonnier Dahlins stiftelse har hela tiden sökt upp det nya och det nyskapande och de konstnärer som tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges mest uppmärksammade.  Gästjury 2022 är konstnären Cecilia Edefalk och skribenten och museichefen Joanna Nordin. Juryarbetet leds av Christel Engelbert som sedan 2016 är stiftelsens styrelseordförande och driver utvecklingen av stipendiet.  


Juryns motiveringar:  

Simon Wadsted 
Simon Wadsteds målningar är övernaturliga och förtrollade. Inga människor eller varelser syns där. Som betraktare tittar vi på målningarna med förundran. Ibland är de skrämmande ibland realistiska ibland humoristiska men alla är de unika, utan upprepning av teman eller storlekar. Återkommande är den omsorgsfulla penselföringen och de genomarbetade ytorna, där det ur en platt yta vid närmare påseende uppstår en rymd. I varje del av målningarna finns en egen berättelse som leder in i nya världar och ytterligare rum. I målningen "General", med en kraftig diagonal som påminner om De Chiricos, ser ånglokets rök ut som cement. I "Vårbrytning" hänger dammkornen i luften, i ett stillastående möte mellan verklighet overklighet. I Svin kramar konstnären ut allt som finns ur balsamterpentinet och den elfenbenssvarta oljefärgen och skapar tillsammans med en laxrosa yta en helvetisk bild med många dimensioner. Högst upp i högra hörnet finns en mycket liten vit fläck.  


Sara Ekholm Eriksson 
Växande, blivande och försvinnande genomsyrar Sara Ekholm Erikssons installationer. Material som glas, sten och koraller sammanfogas sömlöst till nya objekt som liknar besjälade lämningar från en oklar framtid. I grundliga undersökningar skapar hon verk där material, poesi glider samman med lager av djup tid och framtid. Sara Ekholm Erikssons skulpturer, både drömlika och biologiska, tycks skära genom tidsrummet där de skapar nya förnimmelser av något det känns som att vi redan borde veta.  

MBD-225897aSara Ekholm Eriksson. Foto: Christofer Dracke

Om Sara Ekholm Eriksson 
Sara Ekholm Eriksson är född i Uppsala och tog sin masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan inkluderande ett år på École des Beaux-Arts de Paris, 2022. Ekholm Erikssons arbete undersöker gränslandet mellan naturliga och artificiella material och inspireras av föränderliga processer och metamorfoser i naturens ekosystem. I hennes konst ställs frågor om upplevelser av tid och i de platsspecifika installationerna framträder sediment av tidslager som visar på människans påverkan och relation till naturen. Spåren, bildar en form av geologiskt minne men som likväl påminner om människans förgänglighet. Ekholm Erikssons arbete rör sig tvärvetenskapligt och hon samarbetar ofta med forskare, ekologer eller musiker bland flera. Hon har tidigare ställt ut på Naturhistoriska Riksmuseet, Accelerator, National Museet och Cité Universitaire de Paris. Ekholm Eriksson är verksam i Stockholm och Paris.

MBD-226173aSimon Wadsted. Foto: Christofer Dracke

Om Simon Wadsted
Simon Wadsted är född 1994 och erhöll sin masterexamen från Kungl. Konsthögskolan, 2022. I Wadstedts målningar spelar ljuset ofta en ledande roll och indikerar ett skeende. Motiven hämtas från hans egen omgivning och omarbetas för att få målningarna att glida in och ur verklighet med filmiska referenser. I sitt måleri vill Wadsted omvärdera det redan sedda och placerar sig i en drömsk realism. Wadsted har ställt ut på Galleri Mejan och Konstakademin i Stockholm. Simon Wadsted bor och är verksam i Stockholm.