Mathias Kristersson

Stipendiat2008 Född1979

Gästjury för 2008 års stipendium var Paola Zamora, William Aronowisch och Niclas Östlind.

Motiveringen är skriven av Niclas Östlind.

”Mathias Kristersson tilldelas stipendiet för sitt underfundiga och visuellt poetiska bråkande med språket och för sitt nyfikna och imponerande breda register av konstnärliga uttrycksformer. Med en radikal rörelse mellan uttrycksformer behandlar Mathias Kristersson frågor om språk och kommunikation. I skulptur, ljud, installation, performance, text och video vänds och vrids på ordens innebörder. De berättande strukturerna och betydelserna som uppstår utanför språkets gränser utgör ett särskilt intresseområde. Glappet mellan utsaga och tolkning är återkommande inslag, liksom ordens materialitet och i flera verk har språket tagit en högst konkret form.”

Bonniers_sv2016_067 Installationsvy från Bonniers Konsthall, 2016.