Paul Fägerskiöld

Stipendiat2010 Född1982

Gästjury för 2010 års stipendium var Jo Widoff och Theodor Ringborg.

Motivering skriven av Dan Wolgers, tidigare styrelseledamot:

"Paul Fägerskiöld är ett moln, i färg, insvept i en flagga – som inte längre finns. Målningarna – odöda målningar, hänger, på varandra, gillar varandra, håller varandra inom synhåll. Två gånger två å trettifyra, sjutton gånger tjufyra – målningarna blir hursomhelst större än sina målardukar. De trängs i rummet som skärvor av en krossad ateljéspegel – ingen skärva vill själv reflektera hela rummet men den splittrade skärvsvärmen tar metodiskt itu med målarrymden."

2010 Paul Fägerskiöld 4 2010 Paul Fägerskiöld 1 The Four Corners of the World och Black Hole Sun, 2010.