Nanna Nordström

Stipendiat2013 Född1981 Besök Nannas hemsida

Gästjury för 2013 års stipendium var Stefanie Hessler och Håkan Rehnberg.

Ur deras motivering: 

"I sina installationer skapar Nanna Nordström en ny visuell repertoar av material, former och relationer mellan objekt som bär idéer och begrepp som inte kan framställas språkligt. Hon experimenterar med relationen mellan text och visuella språk, och verkar i gränsen mellan bägge, med vad som är omöjligt att översätta. Genom att försätta vardagliga objekt i spänning skapar hon unika situationer och handlingar. Hon testar objektens materialitet och självklarheten hos de givna konstellationerna."

A Sound Family Makes a Sound State, 2013 (2) A Sound Family Makes a Sound State, 2013.