Caspar Forsberg

Stipendiat2015 Född1983 Besök Caspars hemsida

Gästjury för 2015 års stipendium var Tessa Praun, Museichef Magasin III och Magnus af Petersens, curator.

Ur juryns motivering, skriven av Dan Wolgers, tidigare styrelseledamot:

”Caspar Forsberg har gjort en ovanligt sällsam sak, om man tänker efter. I datorn har han byggt virtuella lastkajer som svävar fritt i det virtuella rummet, i intet. De är konstruerade som enorma uppblåsbara gummimadrasser och trapporna upp till dem är också gummimadrasser. Själva byggnaden som lastkajen ska tjäna saknas helt, bara en fladdrig tyglapp markerar husfasaden, som ett ynka läskydd för arbetet. En lastkaj är en omlastningsplattform, det är platsen för utväxling av varor och tjänster innan de fogas in i ett slutet kretslopp.

Där på lastkajen ska allt hinnas med – äta, sova, arbeta, sexa. /.../ Forsberg minns de fyra behoven och han tillverkar egna arbetsverktyg för att tillfredsställa dem, han vill vara autonom.”

Bonniers_sv2016_052 Installationsvy från Bonniers Konsthall.