Linus Nordensson Spångberg

Stipendiat2015 Född1984 Besök Linus hemsida

Gästjury för 2015 års stipendium var Tessa Praun, Museichef Magasin III och Magnus af Petersens, curator.

Ur juryns motivering, skriven av Dan Wolgers, tidigare styrelseledamot:

”Nordensson flyter på hallucinationen, på gränssnittet mellan natur och kultur, som olja flyter på vatten eller som frigolit flyter högt på vatten. Många av hans konstverk (slaggprodukter) är av frigolit, de flyter bort till eftervärlden om man kastar dom i sjön. Några andra grejer består av bland annat rökelse vilket kan vara en ledtråd till att närma sig Nordenssons strikta ramverk, nödvändigt för att hålla det planlösa intuitiva arbetet flytande. Rökelse är benämningen på både materian man bränner och på röken som blir resultatet. Av materian blir aska och slagg medan röken går upp i rök. Doften dröjer kvar som en hallucination i glappet mellan det verkliga och det imaginära, i gränssnittet mellan nuet och framtiden.

Kanske är doften det verkligt bestående konstverket.”

Bonniers_sv2016_088 Installationsvy från Bonniers Konsthall.Bonniers_sv2016_016 Installationsvy från Bonniers Konsthall.