Max Ockborn

Stipendiat2015 Född1983 Besök Maxs hemsida

Gästjury för 2015 års stipendium var Tessa Praun, Museichef Magasin III och Magnus af Petersens, curator.

Ur juryns motivering, skriven av Dan Wolgers, tidigare styrelseledamot:

”’Där du, är nuet’, så talar en förälskad människa, en sån som till varje pris vill vidröra föremålet för förälskelsen - en skulptör, som Ockborn. Men Ockborn tänker i arbetet sig själv som en vaktmästare eller en städare. En sån som reder ut de stökiga verkningarna av det förflutna och ställer i ordning det som komma skall – en som vaktar och städar så att andra ska kunna vara i nuet, som hela tiden flyttar på sig. Vaktmästarna och städarna följer efter nuet, röjer vägen, trogna uppgiften.”

Bonniers_sv2016_143 Installationsvy från Bonniers Konsthall.