Olle Norås

Stipendiat2017 Född1982 Besök Olles hemsida

Gästjury för 2017 års stipendium var Richard Julin, konstnärlig ledare på Accelerator och Ben Loveless, Galerie Nordenhake.

Ur deras motivering:

”Olle Norås verk på papper ter sig som om de kunde komma från många olika platser på jorden. Kanske till och med från platser längre bort än så. De abstrakta gouacherna påminner om kartor, översikter av för oss främmande platser och landskap. Verken, som ibland är reliefer med inslag av trä och andra material, har även starka organiska kvalitéer – de verkar levande. Man kan föreställa sig att de kunde ha växt fram och bestämt sin egen form i processer som lett fram till deras existens. Ja, det är helt enkelt något magiskt över Olle Norås målningar. Konstnären är skolad i klassiskt järnsmide och har även skapat skulpturer i metall. Här ser man en annan sida av konstnärskapet som tar sig an rummet med både rörelse och ljud. Samtidigt binds alla verk ihop av en känsla att de kommer ur en egen och säregen värld, som vi i juryn ser fram emot att fortsätta utforska tillsammans med alla som nu får ta del av Olle Norås konst.”

_60A1516 Utställningsvy från Bonniers Konsthall.