Liva Isakson Lundin

Stipendiat2018 Född1990 Besök Livas hemsida

Gästjury för 2018 års stipendium var konstnären Lars Nilsson och Jo Widoff, curator vid Moderna Museet.

Ur deras motivering:

"I sina installationer och skulpturala verk undersöker Liva Isakson Lundin materialens inneboende beskaffenheter och fiktiva känslolägen. Isakson Lundins verk bärs av motsatsförhållanden i de industriella material hon använder: mjukt och hårt, fett och torrt, fast och tillfälligt. Över tid ger sig egenheterna hos fjädrande stål, gelatin, naturgummi och glas sig till känna och möts kropp till kropp. I To Hold Sway (2018) verkar maktförhållandet närmast mänskligt när det ena balanserar mot det andra. Det skarpa stålet hotar att skava sönder nylonbanden som håller det uppe så att plötsligt allting faller samman. I skulpturen Past Bearing (2018) dröjer sig istället doften av naturgummi kvar. Den lutar sin slappa, tunga kropp över en glasskiva fastkilad mellan golv och gummi. Materialen samtidigt bär och förgör varandra. Vi inbillar oss att måste något måste ge efter och balansen brytas. Det går betraktaren förbi men ändå vet vi intuitivt att det är en kraftmätning som kommer att fortsätta länge efter det att vi lämnat rummet."

_DSF8912 To Hold Sway, 2018.

Text ur utställningsfolder av curator Annie Jensen:

Liva Isakson Lundin arbetar med industriella material som fjädrande bandstål, rep, glas och gummi. Hennes arbeten kan ses som en slags visuella och taktila materialkombinationer, där rummets och arkitekturens egenskaper ger materialen dess förutsättningar. Hennes installationer är ofta storskaliga och hanteringen av materialet blir till en slags dragkamp eller en koreografi i mötet mellan kropp och material. Liva berättar att hennes arbetsprocess i mångt och mycket handlar om att lära känna materialen, dess premisser och begränsningar, och att detta bildar förutsättningarna för vad verken i slutändan blir. Verket To Hold Sway, gjord av bandstål och rep, vittnar om en maktbalans mellan motstånd och rörelse samt material och kropp. Bandstålet är härdat för att inte knäckas vilket möjliggör för Liva Isakson Lundin att bända det i olika organiska formationer. Liva arbetar även med teckning, som ibland utgör en slags förstudie, ibland efterarbete för de skulpturala verken. Dock äteckningarna inga regelrätta skisser eller dokumentationer, snarare är de fria tankar kring material och form som inte kan existera i den fysiska världen. Teckningarna är utförda med oljepastell samt torrpastell där färgen gnuggas in, där slutresultatet blir ett slags skiktmåleri.