Ida Idaida

Stipendiat2020 Född1990 Besök Idas hemsida

Ida Idaida är född 1990 i Mora, uppvuxen i Östergarn och numera verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan där hon år 2018 erhöll sin masterexamen i fri konst. Idaida arbetar ur ett upprepande perspektiv av trauma och skräck, som ofta uttrycks genom rumsliga installationer. I dessa spatiala verk fungerar bild, hantverk och mekanik som handfasta redskap för en slags överföring och etablering av lidande utanför den egna kroppen.

Gästjury för 2020 års stipendium var curatorn Jonatan Habib Engqvist och Lina Selander, tidigare stipendiat och konstnär.

Ur deras motivering:

Ida Idaida tilldelas MBD-stipendium för att hon med storartad hantverksskicklighet, uppfinningsrikedom och konstnärlig lödighet skapat flera komplexa och oväntade installationer som tycks existera i en zon bortom det mänskliga, eller i något allt-för-mänskligt, där fysiologiska och mentala tillstånd bryter ut och förkroppsligas genom materiella processer och rörelser.

Ida Idaida kartlägger överföring av lidande och våld mellan generationer. Genetik och arv uppvisar spöklika mönster och affekter går igen. Våldet återupplevs och upprepas. Det muterar och klonas. Mitt i allt detta står maskinmänniskan och härbärgerar sitt eget våld som kraft och logik. Med installationer som innefattar oväntade materialval – fluglarver som kläcks, maskiner, lysrör, brons och massiv ek – framställer Ida Idaida komplexa, skrämmande och sinnrika världar.

Besökaren rör sig i ett molande händelseförlopp som söker utrymme och realitet. Upprepningstvånget verkar genom kroppen, läcker ut i omgivningen och smittar av sig på verklighetsuppfattningen.

_C7A3777-HDR _C7A4242-Pano Truth is not delivered whole but received in parts a rotten corpse flesh slushed acid rain burn the scars, 2018.