Tobias Bradford

StipendiatTobias Bradford Född1993 Besök Tobias hemsida

Gästjury år 2021 var curatorn Saskia Neuman och konstnären Jens Fänge.

Juryns motivering:

Med nervös energi och hackande rörelser bryter sig Tobias Bradfords skulpturer med mild humor ut ur det förväntade. De tar klivet från maskinteknik rakt in i det ömtåliga livet. I de skulpturala installationerna blottläggs förhållandet mellan teknologi och det okända. Absurt, melankoliskt, skört och känslosamt. I friktionen som uppstår i mötet mellan det groteska och det omsorgsfullt iakttagna alstras en värme som trots sin mekaniska gestaltning måste sägas vara djupt mänsklig.

detachment2020 nervousenergy1