Anna Andersson

StipendiatAnna Andersson Född1989 Galleri Arnstedt

IMG_6060 Anna Andersson, Foto: Moa Sjöstrand

Gästjury år 2021 var Karin Mamma Andersson och Sahara Widoff.

Juryns motivering:

I Annas klassiska skulpturer kvarstår en känsla av stark pågående närvaro. En balansakt som skapar en sorts monumental meditativ minneslund. Som att man håller gravitationen vilande, där avsteget och exaktheten känns som det som ger skulpturerna liv. En del av skönheten i hennes verk kan upplevas i att Anna försöker både hitta och fylla i olika luckor i rummet, vare sig de är riktiga eller påhittade. Skulpturerna står som stumma vaktposter, precist uttänkt lutar sig den ena skulpturen betänkligt i samtal med den andra. Spänningen som elektrifierar denna skulpturala ensemble skapar nästan sitt eget gravitationsfält och materialen känns valda utifrån sin förmåga att bära ljus och förstärka formen. Och en tanke far till Harry Martinssons naturessäer där han beskriver "Granar i blåst": “Den bugande rörelsen kryper, sprider sig inom trädet och fördelas, årsringar som likt långa rör ligga innanpå och utanpå varandra inne i cylindern, fjädra sig som spiralringar och sträckningen uppåt och nedåt är ett fullständigt underverk av elastiskt och mekaniskt fördelad rörelse". Känslan av den elastiska rörelsen kombinerat med tyngden är det som låter oss beröras mest.

Anna Andersson är född 1989 och erhöll sin masterexamen från Malmö Konsthögskola, 2020. Anderssons praktik försöker undersöka skulpturmediets möjligheter till ett närmande av "essensen av form". Andersson beskriver hur hon ofta arbetar med olika versioner av samma skulptur, som på så vis får ”testa att vara” och där intresset för hur yttre och inre villkor samverkar är en central arbetsprocess. Genom att fritt inspireras av det som finns runt omkring, öppnas ett poetiskt tänkande upp. Andersson beskriver: ”Jag försöker alltid komma någonting närmre, och när jag kommer närmre, flyttar bilden sig, vrider sig eller vänder sig ut och in”. Hon har tidigare medverkat i utställningar på bland annat UKS (Unge Kunstneres Samfund) Oslo, Malmö Konsthall och Bonniers Konsthall. Andersson bor och är verksam i Malmö.